LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

sp banermpu baner


festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Informacje wnioski

 

W dniu 20 lutego 2018 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umów przez Zarząd LGD „Krasnystaw PLUS” z 16 Grantobiorcami na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD.

 

Rada LGD w dniu 23.10.2017 r. po ponownej ocenie wniosków
wybrała do dofinasowania 16 projektów. Dokumentacja w załącznikach:

 • downloadlista wniosków zgodnych z LSR
  po ponownej ocenie Rady LGD „Krasnystaw PLUS”;

 • downloadlista wniosków niezgodnych z LSR
  po ponownej ocenie Rady LGD „Krasnystaw PLUS”;

 • downloadlista wniosków o powierzenie grantów po ponownej ocenie,
  wybranych do dofinasowania przez Radę LGD „Krasnystaw PLUS”;

 • downloadlista wniosków o powierzenie grantów po ponownej ocenie,
  niewybranych do dofinasowania przez Radę LGD „Krasnystaw PLUS”;

 • downloadprotokół z posiedzenia Rady LGD.

 • downloadLista wybranych zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego;

 • downloadLista niewybranych zadań, które nie służą osiągnięciu celu projektu grantowego.

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.