LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

sp banermpu baner


festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Walne Zebtranie Członków LGD

 

Szanowni Państwo, na podstawie § 17 ust. 3 Statutu
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w dniu 27 lutego 2018 r.
o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Krasnystaw,
przy ul. M.Konopnickiej w Krasnymstawie,

 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
  2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podjęcie uchwały;
  6. Przeprowadzenie procedury zmiany składu osobowego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” i podjęcie uchwał w tym zakresie;
  7. Inne sprawy organizacyjne;
  8. Zamknięcie obrad.

   W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj. w dniu 27 lutego 2018 r. o godzinie 9.30 w Urzędzie Gminy Krasnystaw, przy ul. M. Konopnickiej.

   Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach od 08.02.2018r.
do 27.02.2018r. w godz. od 8.00 do 16.00.

Z poważaniem
Edyta Gajowiak - Powroźnik – Wiceprezes Zarządu LGD Krasnystaw PLUS
Artur Capała – Skarbnik Zarządu LGD Krasnystaw PLUS

plik do pobrania: download(.pdf)

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.