LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

sp banermpu baner


festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

plakat XVII Forum Gospodarcze

 

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Sali Bankietowej Stowarzyszenia Integracyjnego ,,MAGNUM BONUM” w Krasnymstawie odbyło się XVII Forum Gospodarcze - Krasnostawska Gala Przedsiębiorczości.

Organizatorem XVII Forum Gospodarczego 2017 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus”, a Partnerami Organizacyjnymi Powiat Krasnystaw i Miasto Krasnystaw.

 

Przybyłych Gości - przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Miasta Krasnystaw, Gminy Krasnystaw, Organizacji Pozarządowych oraz liczne grono Przedsiębiorców z Powiatu Krasnostawskiego przywitała Pani Dorota Sawa Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”.

W trakcie tegorocznego Forum Gospodarczego przekazano uczestnikom informację dotyczącą dotacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowanych z PROW 2014-2020.

W programie znalazły się również wykłady. Pani Agnieszka Bojanowska z Politechniki Lubelskiej wystąpiła z prezentacją wykładu pt. ,,Branding-budowanie marki-zrób to dobrze”. Pani Monika Bałaga-Rubaj i Pan Paweł Kłudka z Polskiego Centrum Mediacji wystąpili z prezentacją wykładu pt. ,, Mediacje w sprawach gospodarczych – aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne”. W dalszej części XVII Forum Gospodarczego 2017 wręczone zostały Krasnostawskie Laury Gospodarcze. Otrzymały je firmy: SolarCorn Tadeusza Solarskiego z Kraśniczyna, Dywan-Mix Waldemara Prucnala z Krasnegostawu oraz Bank Spółdzielczy w Izbicy - nagrodę odebrał Pan Marcin Wojewoda - Prezes Banku.
Szczególne wyróżnienie przyznane przez Kapitułę Starostwa Powiatowego - z okazji jubileuszu 110-lecia działalności otrzymała PSS Społem Krasnystaw, statuetkę odebrała Pani Marzena Wieleba Prezes Spółdzielni.

Jak co roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus” przyznało wyróżnienia specjalne dla Aktywnego Młodego Przedsiębiorcy 2017 oraz w ramach konkursu Lider Powiatu Krasnostawskiego 2017.

Wyróżnienie specjalne w konkursie ,,Aktywny Młody Przedsiębiorca 2017” przyznane w dniu 12 grudnia 2017 roku przez Kapitułę Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw Plus” za kreatywność i efektywność w rozwoju przedsiębiorstwa otrzymała Pani Olga Kowalczyk - właściciel firmy: VINCI Olga Kowalczyk
Działalność firmy to: wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, działalność agroturystyczna.
Zaszczytne wyróżnienie w konkursie ,,Lider Powiatu Krasnostawskiego 2017” przyznane przez Kapitułę Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw Plus” w dniu 12 grudnia 2017 roku za działanie na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej na terenie Powiatu Krasnostawskiego oraz popularyzowanie odpowiedzialnych postaw liderskich wśród mieszkańców obszaru działania LGD „Krasnystaw PLUS” otrzymał Pan Wiesław Podgórski - Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD Krasnystaw wyróżnienia wręczyła Pani Dorota Sawa - Prezes Zarządu oraz Pani Edyta Gajowiak-Powroźnik - Wiceprezes Zarządu, gratulacje wyróżnionym złożyli Pan Krzysztof Grabczuk - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Janusz Szpak - Starosta Powiatu Krasnostawskiego, Pani Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Miasta Krasnystaw.

W części artystycznej wystąpił zespół Navis Jazz Trio.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Krasnystaw Plus” pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom XVII Forum Gospodarczego 2017 oraz Partnerom Organizacyjnym za udział i zaangażowanie w organizację XVII Forum Gospodarczego 2017 - Krasnostawskiej Gali Przedsiębiorczości.

Dorota Sawa
Prezes Zarządu

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.